Алина Попозогло
Intern, Moskovskaya oblast′, g. Kolomna